Honlaptérkép

Kedves Kollégák! Szerintem nagyon hasznos lenne, ha mindenki elküldené nekem az ellenőrzési tapasztalatait. Egyrészt a Cefic ezt kérte, hogy ők az ECHA Fórum felé visszajelezzék, másrészt feltenném ide a honlapomra és mindenki (talán még az ÁNTSZ is...) tanulhatna belőle.

Egy vállalatnál az ellenőr igen határozottan nehezményezte, hogy miért jelenti ki az adatlap utolsó pontja, hogy "nem vállalnak semmilyen felelősséget az adott termék felhasználásáért". Az ellenőrnek igaza volt, akik sok adatlapot nézegetnek, tudják, hogy ezt a pontot mostanában máskép fogalmazzák. A részletes kifejtést lásd itt.

Megtaláltam a REACH Fórum, a nemzeti ellenőrzések koordinálásával megbízott szervezet hivatalos stratégiáját. Ez alapján kell(ene) működniük a tagországokban folyó ellenőrzéseknek. Az ENFORCEMENT 1-nél, ami most folyik, az előregisztráció megléte és a biztonsági adatlap a két főcsapás. A beszámoló itt olvasható. A következő, ENFORCEMENT 2, 2011-ben indul és a keveréssel foglalkozókra fog koncentrálni.

Megkezdte az ÁNTSZ a fentiek részeként REACH megfelelőség ellenőrzését. A vegyi anyagokat termelő vállalatoknál kezdik, azok közül is inkább a nagyokkal (ha van ilyen a régióban, ha nincs, szabad a vásár...). Gyakran előre küldik azt a kérdőívet ami a sorvezető. Ebben sok olyan kérdés van, ami nem igazán esedékes most (pl. regisztráció megtörténte, kémiai biztonsági értékelés bemutatása, expozíciós forgatókönyv megléte), de ezeket gyakran ők sem tekintik élesnek, máskor meg indokolni kell, hogy miért nincs. Egy jogi indoklást elkészítettem, ha végképp szorul a hurok.

A regisztrációról egyértelmű lábjegyzet van: ha volt előregisztráció, K+F bejelentés, vagy törzskönyvezett az anyag, akkor nem kell. De a kémiai biztonsági értékelés és az expozíciós forgatókönyv határideje nincs kimondottan szabályozva a REACH jogi szövegben. Csak több összefüggésből igazolható, hogy ezek megléte nem szükséges a regisztrációs határidő előtt (az meg pláne bizonytalan, hogy a saját határidőm vonatkozik-e rám, vagy a SIEF-ben lévő leghamarabbi határidő. Hiszen ha a SIEF-ben elhatározzák, hogy közös kémiai biztonsági értékelést készítenek, akkor ez már a leghamarabb regisztrálónak rendelkezésre kell álljon esetlen hamarabb, mint az én regisztrációs határidőm. És akkor elvben csatolnom kell ennek expozíciós forgatókönyv részét a biztonsági adatlapom mellé. Persze másfelől alapértelmezésben a kémiai biztonsági értékelés külön feladat minden regisztrálónak, tehát így nézve az enyémet elég, ha a saját regisztrációs határidőmig készítem el). Erre nézve lásd még külön fejtegetéseimet.

Egy hivatalos ÁNTSZ jelentésből származik az alábbi rész:

Tervezett ellenőrzés 210 egységben történt. Határozati intézkedés 3 esetben történt, 1 kémiai terhelési bírságot szabtunk ki (100000 Ft.). A veszélyes készítmények nem megfelelő feliratozása miatt 5 esetben kerestük meg a gyártó/forgalmazó telephelye szerint illetékes kistérségi intézetet.  A REACH hatálya alá tartozó elő regisztrációs kötelezettséggel érintett tevékenységet illetékességi területünkön nem folytatnak.

Az alábbi beszámolóból látszik, hogy kulcskérdés számukra a gyártott anyagokról a biztonsági adatlapok megléte ami persze mennyiségtől független. Az alábbi cég már elkészítette ezt a REACH formájának megfelelően - ami az EU megállapodásnak megfelelően - nem kötelező, de nagyon javasolt, ha az ember nem akar magyarázkodni, vitatkozni.

Kb. 4 órát tartott az ellenőrzés, de ebből elég sok időt a végén a jegyzőkönyv írásával töltöttek. Az ellenőrző listát, amit előre kiküldtek használták, de a nem aktuális kérdéseket átugrották. A vizsgálatot a 2 ÁNTSZ-es kolléga vezette, a 2 OKBI-s kolléga csak megfigyelőként volt jelen és néha tanácsot adott a cégnek. Tehát az ÁNTSZ-sek ki vannak oktatva, és készen állnak a magabiztos ellenőrzésre. Szúrópróbaszerűen ellenőriztek, nem kellett az összes anyagot megmutatni. A cég belépett a REACH-IT-ba,ahol megmutatta a kért anyag pre-regisztrációs számát. (Lehet a papír dokumentum is elég lett volna, de a cég megmutatta nekik a REACH-IT-t.) A Facilitatorral történő levelezésekre is kíváncsiak voltak. Megnézték,hogy továbbfelhasználói szerepben a beszállítóktól megkérték -e a pre-regisztrációs számokat.  Megnézték a gyártott anyag MSDS lapját, ami át volt írva REACH-nek megfelelően. A helyszínre is kimentek és megnézték a gyártási folyamatot, valamint a vegyianyag-tárolást, címkézést. Javasolták az irodalmazást.

Jelezték, hogy a kis és középvállalatokhoz is menni fognak, hogy megtudják, hogyan birkóznak meg a REACH követelményeivel.

Egy cégnél, mely nem európai országban bérformáztat egy aeroszolos készítményt és ezért kellett előregisztrálnia, nem elégedtek meg az előregisztrációnál kapott pdf fájl bemutatásával, hanem azt szerették volna, hogy a cég jelentkezzen be a REACH-IT-n és ott mutassa meg az előregisztrációt. Mivel a dolog régen volt, és a feljegyzések nem voltak már meg, ez itt nem sikerült, de nagyobb baj ebből nem lett. Ugyancsak ellenőrizték az aeroszol biztonsági adatlapját, melynél szintén kérték a REACH-nek megfelelő formát. Nem ellenőrizték a bejövő anyagok adatlapját, sem nem kérdezték, hogy van-e a termékről kémiai biztonsági értékelés.

A harmadik cég, amiről visszajelzést kaptam nagyon érdekes: egy egyetlen európai képviselő (OR, Only Representative), egyszemélyes vállalkozás formájában. Itt is nézték az

-          elő-regisztrációt /be is kellett nekik küldeni a pdf fájlt e-mailen/

-          hogy bevezetett anyag –e az előregisztrált anyag /EC számot néztek/

-          a magyar vevők listáját /az EU vevőkre most nem fókuszáltak, csak a magyarra/

-          a leveleket, amiben ki lett küldve az OR neve és elérhetősége minden EU  vevőnek

-          magyar MSDS-ek REACH szerintiek –e / be is kellett nekik küldeni e-mailen./

-          egyéni vállalkozói engedélyt elkérték 

Két kérdés merült fel, ami foglalkoztatta őket a 44/2000 EüM rendelet kapcsán 

1.      Kell –e az OR-nek  az ÁNTSZ felé a tevékenységéről bejelentést tenni veszélyes anyag, készítmény esetében? A 44/ 2000 Eüm-ben nincs OR kategória, vagyis jelenleg még nincs.

2.     Kell –e az OR-nek veszélyes anyag, készítmény esetében MSDS-t beküldeni az OKBI-be? Megint az a jogi helyzet, hogy az 44/200-ben nincs OR kategória..  

Sok cégnél voltak ellenőrizni, és a gyártóknál mindent rendben találtak eddig, legalábbis a két ellenőr hölgynek ez volt a tapasztalata.